Privacyverklaring volgens de Wet AVG

PRIVACY VERKLARING VAN  T.O. Artist Agency & Marketing en/of diens zaakvoerder A. Odijk, ingeschreven bij de KvK onder nummer 86733486.(rechtsvorm: eenmanszaak)

 

Algemeen
T.O. Artist Agency & Marketing en/of diens zaakvoerder A. Odijk, gevestigd en kantoorhoudende te 6922 LS  Duiven, aan het adres Titan 6, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming die stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe T.O. Artist Agency & Marketing en/of diens zaakvoerder A. Odijk met uw persoonsgegevens omgaat.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten, bezoekers van onze website, leveranciers, sollicitanten (waarmee ook wordt bedoeld het het zich aanmelden als artiest en/of technicus en/of toeleverend bedrijf) en alle overige relaties van  T.O. Artist Agency & Marketing en/of diens zaakvoerder A. Odijk.


Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
2. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Bij het doen van een aanvraag voor informatie of een aanvraag voor het verzorgen van een of meerdere optreden(s) door ons vragen wij om de noodzakelijke persoonsgegevens.Verstrekking daarvan door de aanvrager impliceert toestemming voor het beschreven noodzakelijke gebruik omdat wij anders onze dienstverlening niet kunnen uitvoeren.


Verzameling en ontvangst van uw persoonsgegevens
Wij verzamelen uw persoonsgegevens omdat u:

·Gebruik maakt of wil gaan maken van de producten en/of diensten van T.O. Artist Agency & Marketing en/of diens zaakvoerder A. Odijk.;

·Uw gegevens invult of achterlaat in ons bedrijf of via andere gangbare kanalen, zoals in een e-mailbericht, op de website of per telefoon;

·Een website van T.O. Artist Agency & Marketing en/of diens zaakvoerder A. Odijk. bezoekt en/of de website van een aan T.O. Artist Agency & Marketing en/of diens zaakvoerder A. Odijk gelieerde onderneming, band of artiest bezoekt; (zoals: www.toartistagencyandmarketing.nl; www.goldenoldiesdiscoparty.nl; www.turbo-rock.nl; www.bbhc.com);

·Solliciteert bij ons bedrijf;

·Een (zakelijke) relatie met T.O. Artist Agency & Marketing en/of diens zaakvoerder A. Odijk heeft.

De meeste gegevens die we van u verzamelen levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat u niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft aan te leveren.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de dienstverlening of overeenkomst;

·U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

·Om goederen en/of diensten aan u te leveren;

·Het afhandelen van betalingen;

·Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame, acties en aanbiedingen;

·Als we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn;

·Wij kunnen uw bezoekersgedrag op de websites analyseren om daarmee onze website te kunnen verbeteren en het aanbod van producten en/of diensten af te stemmen op de voorkeuren van de bezoekers van onze websites..

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

·Voor- en achternaam/-namen, roepnaam;

·Adres-, postcode- en woonplaatsgegevens;

·Telefoonnummer(s);

·E-mailadres(sen);

·(Bedrijfs)naam;

·Adresgegevens van uw bedrijf;

·Telefoonnummer(s) van uw bedrijf;

·E-mailadres(sen) van uw bedrijf;

·Vestigingsadres(sen) van uw bedrijf;

·Factuuradres van uw bedrijf;

·Afleveradres(sen) van uw bedrijf;

·KvK-nummer van uw bedrijf;

·Namen en contactgegevens van de contactpersonen van uw bedrijf;

·Uw functie/positie in het bedrijf;

·IP-adres;

·Gegevens over uw activiteiten op onze website;

·Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);

·Internetbrowser en apparaat type.

Als u bij T.O. Artist Agency & Marketing en/of diens zaakvoerder A. Odijk solliciteert (waarmee ook wordt bedoeld het het zich aanmelden als artiest en/of technicus en/of toeleverend bedrijf) worden de volgende door u verstrekte gegevens verwerkt:

·Naam en adresgegevens;

·E-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;

·Geboortegegevens/leeftijd en geslacht;

·Curriculum vitae (CV), informatie over werkervaring;

·Gegevens over trainingen en opleidingen, optredens, tournees, studio-opnames en/of assessments die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;

·Gegevens over beschikbaarheid;

·Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften, nationaliteit en werkvergunning;

·Overige (bedrijfs)gegevens die u ons heeft verstrekt.

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie, onze recruiters en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn.
T.O. Artist Agency & Marketing en/of diens zaakvoerder A. Odijk gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.
U verstrekt bovenstaande gegevens vrijwillig en u bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan één of meer van de hiervoor genoemde doeleinden geen uitvoering kunnen geven.

Wij registreren alle overeenkomsten die u bij T.O. Artist Agency & Marketing en/of diens zaakvoerder A. Odijk sluit. Dit houdt in dat we bijhouden welke diensten u afneemt, de artiesten die bij de diensen betrokken zijn, op welk moment (datum/tijd) de overeenkomst is gesloten en de dienst wordt uitgevoerd, de overeen gekomen bedragen, de eventueel verkregen kortingen, de wijze van betalen, de betaaltermijn en het eventueel schenden van gemaakte afspraken.

Wij gebruiken uw contactgegevens zoals vermeld op onze overeenkomst van optreden voor het maken van de factuur en/of om onze diensten op een juiste wijze te leveren.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van T.O. Artist Agency & Marketing en/of diens zaakvoerder A. Odijk) tussen zit.


Bewaartermijnen van persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij T.O. Artist Agency & Marketing en/of diens zaakvoerder A. Odijk op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.


Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan anderen die in opdracht van T.O. Artist Agency & Marketing en/of diens zaakvoerder A. Odijk bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de artiesten, technici, tourmanagers, onze opdrachtgevers, de  mailtoolprovider, hostingpartij en IT- beheerder).


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken cookies die zo min mogelijk inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Op onze website zijn ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt T.O. Artist Agency & Marketing en/of diens zaakvoerder A. Odijk geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door T.O. Artist Agency & Marketing en/of diens zaakvoerder A. Odijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

Iedere keer dat wij u een nieuwsbrief per email en/of post sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen OF om uw verzoek te doen middels een reply op een email van ons. Emailadressen welke bij ons in gebruik zijn zijn: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone; dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op  via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.toartistagencyandmarketing.nl. Door gebruik te maken van onze producten en of diensten gaat u akkoord met de laatste versie van onze privacyverklaring. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 16 december 2020

 

 

Omhoog

Deze website maakt gebruik van cookies Lees hier meer over het gebruik van cookies